Renoveringsdagen
tisdag 20 april

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Klimat- & energismart byggande
onsdag 21 april  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

Innovation & nya affärsmodeller
torsdag 22 april

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Arkitekturdagen
fredag 23 april

Belkis Larsson
Cirkulär användning av 
planglas

Martin Gustafsson
Hur påverkas du av digitaliseringen
av fastigheten? 

Peter Söderberg 
Blir inomhusmiljön bättre av att energirenovera?  

Text om föredraget  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Text om föredraget  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Text om föredraget  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Text om föredraget  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor i

EN BILD!!! 

Text om föredraget  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Text om föredraget  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Margaretha Karlsson 
Strategier för förvärmning av ventilationsluft med mark/bergvärme 

Ulrika Köhler
Klimatförändringarna ställer nya krav

Följ oss för senaste nytt!

@nordbygg #nordbyggtalks

jljfasljfaslfjaslfjsla

Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, och Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, samtalar kring temat Luft för lärande.Nordbygg Talks: Luft för lärande

Niklas Dalgrip

Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, och Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, samtalar kring temat Luft för lärande.

 Luft för lärande

 Niklas Dalgrip och Britta Permats

Tor Broström, professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, Uppsala universitet

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Tor Broström

Tor Broström, professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, Uppsala universitet

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Åsa Wahlström, adjungerad professor, Lunds Tekniska Högskola: För att vi ska klara klimatmålen till 2050 behöver vi upprusta och energieffektivisera det äldre byggnadsbeståndet. Sett ur ett livscykelperspektiv är det i många fall väsentligt med återbruk av byggnader och byggdelar tillsammans med energi- och resurseffektiva åtgärder. För att lyckas med en  mer effektiv renoveringsstrategi, minskning av byggnadens energibehov och ökad fastighetsvärde krävs större samverkan mellan utförare och beställare.

Möjliga renoveringsstrategier mot 2050

Åsa Wahlström

Daniel Iggström, Sales & Solution Engineer, Siemens  

Virtuella kraftverk – när fastigheteter blir värdefulla tillgångar för kraftsystemet 

Daniel Iggström

Åsa Wahlström, adjungerad professor, Lunds Tekniska Högskola

Möjliga renoveringsstrategier mot 2050

Henrik Karlsson, projektledare & forskare RISE

Innovativa glaslösningar i byggd miljö

Virtuella kraftverk – när fastigheteter blir värdefulla tillgångar för kraftsystemet 

Daniel Iggström, Sales & Solution Engineer, Siemens  

Lars Olausson, Liljewall arkitekter 
Veronica Sundqvist, Liljewall arkitekter 
Mats Jakobsson, MAF arkitekter

Skolarkitektur: Kunskapshuset Gällivare

Följ oss för senaste nytt!

@nordbygg #nordbyggtalks

Åsa Wahlström, adjungerad professor, Lunds Tekniska Högskola

Möjliga renoveringsstrategier mot 2050

Åsa Wahlström

Åsa Wahlström, adjungerad professor, Lunds Tekniska Högskola: För att vi ska klara klimatmålen till 2050 behöver vi upprusta och energieffektivisera det äldre byggnadsbeståndet. Sett ur ett livscykelperspektiv är det i många fall väsentligt med återbruk av byggnader och byggdelar tillsammans med energi- och resurseffektiva åtgärder. 

Möjliga renoveringsstrategier mot 2050

Åsa Wahlström

Senaste från Nordbygg Talks


Höjdpunkter


–  Utvalda favoriter

Till Renoveringsdagen »

Innovativa glaslösningar i byggd miljö

Henrik Karlsson

Till Ny teknik & nya affärsmodeller »

Mats Jakobsson

Veronica Sundqvist

Lars Olausson 

Skolarkitektur: Kunskapshuset Gällivare

Till Arkitekturdagen »

Henrik Karlsson, projektledare & forskare RISE

Lars Olausson, Liljewall arkitekter 
Veronica Sundqvist, Liljewall arkitekter 
Mats Jakobsson, MAF arkitekter

Till Arkitekturdagen »Till Ny teknik & nya affärsmodeller »Till Renoveringsdagen »

Klimatförändringarna ställer nya krav

Britta Permats, vd, Svensk Ventilation

Till Energismart byggande »

Klimatförändringarna ställer nya krav

Britta Permats, vd, Svensk Ventilation

Till Energismart byggande »

Jonn Are Myhren, docent i byggteknik, högskolan Dalarna

Varsam renovering av miljonprogramshus

Varsam renovering av 
miljonprogramshus

Jonn Are Myhren, docent i byggteknik, högskolan Dalarna

Dennis Johansson, avdelningsföreståndare Installationsteknik – LTH

Nöjda hyresgäster och låg energianvändning med ny ventilation i miljonprogramshus

Nöjda hyresgäster och låg energianvändning med ny ventilation i miljonprogramshus

Dennis Johansson, Avdelningsföreståndare
Installationsteknik – LTH

Dennis Johansson

Johan Are Myhren

Elin Olsson

Om det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus

Elin Olsson, statssekreterare hos bostadsministern och Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen diskuterar det nya stödet som väntas komma efter sommaren.Elin Olsson, statssekreterare hos bostadsministern och Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen diskuterar det nya stödet som väntas komma efter sommaren.Om det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus

Elin Olsson

Britta Permats

Alexander Landborn, grundare av ClimateWorks och Johan Bengtsson, advokat på Foyen Advokatbyrå pratar om olika perspektiv kring klimatdeklarationer.

Nordbygg Talks: Klimatdeklarationer

Karin Kjellson

Alexander Landborn, grundare av ClimateWorks och Johan Bengtsson, advokat på Foyen Advokatbyrå pratar om olika perspektiv kring klimatdeklarationer.

.

 Klimatdeklarationer

Alexander Landborn och Johan Bengtsson

Alexander Landborn

Johan Bengtsson

Tor Borg, analyschef för Byggfakta och CityMark Analys och Karin Kjellson, arkitekt och delägare i  Theory Into Practice diskuterar om vad som  kommer att trenda inom byggbranschen 2022. Sveriges byggande – trendspaning 2022

Karin Kjellson

Tor Borg, analyschef för Byggfakta och CityMark Analys och Karin Kjellson, arkitekt och delägare i  Theory Into Practice diskuterar om vad som  kommer att trenda inom byggbranschen 2022. 

Sveriges byggande – trendspaning 2022

Karin Kjellson och Tor Borg

Tor Borg