I samband med detta godkänner jag att Stockholmsmässan hanterar mina personuppgifter. Hanteringen sker i enlighet med företagets dataskyddspolicy.

 Arkitekturdagen – Att bilda skola

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer! Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, som var och en bidrar till en utveckling av både individen, kulturarvet och lokalsamhället. Hur bildar arkitekturen skola idag?


Ny teknik på tröskeln till, eller redan i, drift. Teknik som ställer nya krav på både beställare och entreprenörer. Och som i vissa fall kan öppna för nya affärsmodeller. Det handlar dagens program om.

Ny teknik & nya affärsmodeller

Bygg- och anläggningssektorn har lanserat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi inleder dagen med att ta tempen i byggmaterialindustrin som antagit målet i planen. Dagen fortsätter sen med föredrag som fokuserar på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande.

Energismart byggande – från byggmaterial till inneklimat

Renoveringsdagen  - Rätt & lönsam renovering för ett hållbart samhälle

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Nationellt Renoveringscentrum hälsar dig välkommen till ett program med blixtföredrag och forskarsamtal om hur vi kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Under dagen möter du en rad experter, som inom ramen för dagens tema, bjuder på nya insikter hur vi möjliggör en sådan utveckling.

Senaste nytt

SENASTE NYTT

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Fram till Nordbygg 2022 kommer vi att lyfta upp angelägna nyheter inom bygg- och fastighetsbranschen. Du kan exempelvis lyssna till statssekreterare Elin Olsson som berättar mer om det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus. 

Renoveringsdagen  - Rätt & lönsam renovering för ett hållbart samhälle

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Välkommen till ett temaprogram med blixtföredrag och forskarsamtal om hur vi kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Du får lyssna till en rad experter, som inom ramen för detta tema, bjuder på nya insikter hur vi möjliggör en sådan utveckling.

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Bygg- och anläggningssektorn har lanserat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Under detta tema tar vi tempen i byggmaterialindustrin som antagit målet i planen. Utöver detta fokuserar vi även på föredrag som lyfter frågan om ett mer resurseffektivt och hållbart byggande.

Ny teknik & nya affärsmodeller

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Ny teknik på tröskeln till, eller redan i, drift. Teknik som ställer nya krav på både beställare och entreprenörer. Och som i vissa fall kan öppna för nya affärsmodeller.

 Arkitekturdagen – Att bilda skola

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer! Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, som var och en bidrar till en utveckling av både individen, kulturarvet och lokalsamhället. Hur bildar arkitekturen skola idag?

Energismart byggande – från byggmaterial till inneklimat

Lyssna till