Energismart byggande – från byggmaterial till inneklimat

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer! Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, som var och en bidrar till en utveckling av både individen, kulturarvet och lokalsamhället. Hur bildar arkitekturen skola idag?

Renoveringsdagen  - Rätt & lönsam renovering för ett hållbart samhälle

Nationellt Renoveringscentrum hälsar dig välkommen till ett program med blixtföredrag och forskarsamtal om hur vi kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Under dagen möter du en rad experter, som inom ramen för dagens tema, bjuder på nya insikter hur vi möjliggör en sådan utveckling.

Till Renoveringsdagen »

Bygg- och anläggningssektorn har lanserat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi inleder dagen med att ta tempen i byggmaterialindustrin som antagit målet i planen. Dagen fortsätter sen med föredrag som fokuserar på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande.

Till Energismart byggande »Till Ny teknik »Till Arkitekturdagen »

Ny teknik & nya affärsmodeller

Ny teknik på tröskeln till, eller redan i, drift. Teknik som ställer nya krav på både beställare och entreprenörer. Och som i vissa fall kan öppna för nya affärsmodeller. Det handlar dagens program om.

Renoveringsdagen

Klimat- & energismart byggande

Bygg- och anläggningssektorn har lanserat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi inleder dagen med att ta tempen i byggmaterialindustrin som antagit målet i planen. Dagen fortsätter sen med föredrag som fokuserar på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande.

Ny teknik & nya affärsmodeller

Ny teknik på tröskeln till, eller redan i, drift. Teknik som ställer nya krav på både beställare och entreprenörer. Och som i vissa fall kan öppna för nya affärsmodeller. 

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer! Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, 

Arkitekturdagen

Arkitekturdagen – Att bilda skola

Föredragen på temadag ett blir tillgängliga den 20 april.  

Välkommen till Renoveringsdagen

Följ oss för senaste nytt! 

@nordbygg #nordbyggtalks

Välkommen till Renoveringsdagen

Nationellt Renoveringscentrum hälsar dig välkommen till ett program med blixtföredrag och forskarsamtal om hur vi kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Välkommen till Renoveringsdagen

Senaste nytt

Fram till Nordbygg i april 2022 kommer vi att fylla på med inspirerande och aktuella ämnen, samtal och föredrag inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Till senaste nytt »Till senaste nytt »

Fram till Nordbygg i april 2022 kommer vi att fylla på med inspirerande och aktuella ämnen, samtal och föredrag inom bygg- och fastighetsmässan. 

Välkommen till Renoveringsdagen

Senaste nytt

Temadagar

Temadagar

Senaste nytt

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Renoveringsdagen  - Rätt & lönsam renovering för ett hållbart samhälle

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Välkommen till ett temaprogram med blixtföredrag och forskarsamtal om hur vi kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Du får lyssna till en rad experter, som inom ramen för detta tema, bjuder på nya insikter hur vi möjliggör en sådan utveckling.

21/4 Energismart byggande - från byggmaterial till inneklimat

Bygg- och anläggningssektorn har lanserat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Under detta tema tar vi tempen i byggmaterialindustrin som antagit målet i planen. Utöver detta fokuserar vi även på föredrag som lyfter frågan om ett mer resurseffektivt och hållbart byggande.

Ny teknik & nya affärsmodeller

Ny teknik på tröskeln till, eller redan i, drift. Teknik som ställer nya krav på både beställare och entreprenörer. Och som i vissa fall kan öppna för nya affärsmodeller.

 Arkitekturdagen – Att bilda skola

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer! Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, som var och en bidrar till en utveckling av både individen, kulturarvet och lokalsamhället. Hur bildar arkitekturen skola idag?

Energismart byggande – från byggmaterial till inneklimat

Lyssna till

Renoveringsdagen »Energismart byggande »Ny teknik & nya affärsmodeller »Arkitekturdagen »

Alexander Landborn, grundare av ClimateWorks och Johan Bengtsson, advokat på Foyen Advokatbyrå pratar om olika perspektiv kring klimatdeklarationer.

Nordbygg Talks: Klimatdeklarationer

Karin Kjellson

Alexander Landborn, grundare av ClimateWorks och Johan Bengtsson, advokat på Foyen Advokatbyrå pratar om olika perspektiv kring klimatdeklarationer.

.

 Klimatdeklarationer

Alexander Landborn och Johan Bengtsson

Alexander Landborn

Johan Bengtsson

Tor Borg, analyschef för Byggfakta och CityMark Analys och Karin Kjellson, arkitekt och delägare i  Theory Into Practice diskuterar om vad som  kommer att trenda inom byggbranschen 2022. Sveriges byggande – trendspaning 2022

Karin Kjellson

Tor Borg, analyschef för Byggfakta och CityMark Analys och Karin Kjellson, arkitekt och delägare i  Theory Into Practice diskuterar om vad som  kommer att trenda inom byggbranschen 2022. 

Sveriges byggande – trendspaning 2022

Karin Kjellson och Tor Borg

Tor Borg

Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, och Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, samtalar kring temat Luft för lärande.Nordbygg Talks: Luft för lärande

Niklas Dalgrip

Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, och Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, samtalar kring temat Luft för lärande.

 Luft för lärande

 Niklas Dalgrip och Britta Permats

Britta Permats

Elin Olsson

Om det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus

Elin Olsson, statssekreterare hos bostadsministern och Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen diskuterar det nya stödet som väntas komma efter sommaren.Elin Olsson, statssekreterare hos bostadsministern och Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen diskuterar det nya stödet som väntas komma efter sommaren.Om det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus

Elin Olsson

Temadagar

Anna Ryberg Ågren, vd på byggmaterialindustrierna och Max Brimberg, utredare på konkurrensverket, diskuterar frågan kring konkurrensen i byggmaterialindustrierna.

Nordbygg Talks: Konkurrensen i byggmaterialindustrierna 

Karin Kjellson

Anna Ryberg Ågren, vd på byggmaterialindustrierna och Max Brimberg, utredare på konkurrensverket, diskuterar frågan kring konkurrensen i byggmaterialindustrierna.

.

Konkurrensen i byggmaterialindustrierna

Anna Ryberg Ågren och Max Brimberg

Max Brimberg

Anna Ryberg Ågren

Senaste från Nordbygg Talks


Senaste från Nordbygg Talks