Energismart byggande – från byggmaterial till inneklimat

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer! Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, som var och en bidrar till en utveckling av både individen, kulturarvet och lokalsamhället. Hur bildar arkitekturen skola idag?

Renoveringsdagen  - Rätt & lönsam renovering för ett hållbart samhälle

Nationellt Renoveringscentrum hälsar dig välkommen till ett program med blixtföredrag och forskarsamtal om hur vi kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Under dagen möter du en rad experter, som inom ramen för dagens tema, bjuder på nya insikter hur vi möjliggör en sådan utveckling.

Till Renoveringsdagen »

Bygg- och anläggningssektorn har lanserat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi inleder dagen med att ta tempen i byggmaterialindustrin som antagit målet i planen. Dagen fortsätter sen med föredrag som fokuserar på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande.

Till Energismart byggande »Till Ny teknik »Till Arkitekturdagen »

Ny teknik & nya affärsmodeller

Ny teknik på tröskeln till, eller redan i, drift. Teknik som ställer nya krav på både beställare och entreprenörer. Och som i vissa fall kan öppna för nya affärsmodeller. Det handlar dagens program om.

Renoveringsdagen

Klimat- & energismart byggande

Bygg- och anläggningssektorn har lanserat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi inleder dagen med att ta tempen i byggmaterialindustrin som antagit målet i planen. Dagen fortsätter sen med föredrag som fokuserar på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande.

Ny teknik & nya affärsmodeller

Ny teknik på tröskeln till, eller redan i, drift. Teknik som ställer nya krav på både beställare och entreprenörer. Och som i vissa fall kan öppna för nya affärsmodeller. Det handlar dagens program om.

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer! Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, som var och en bidrar till en utveckling av både individen, kulturarvet och lokalsamhället. Hur bildar arkitekturen skola idag? 

Arkitekturdagen

Arkitekturdagen – Att bilda skola

Föredragen på temadag ett blir tillgängliga den 20 april.  

Välkommen till Renoveringsdagen

Följ oss för senaste nytt! 

@nordbygg #nordbyggtalks

Välkommen till Renoveringsdagen

Nationellt Renoveringscentrum hälsar dig välkommen till ett program med blixtföredrag och forskarsamtal om hur vi kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Under dagen möter du en rad experter, som inom ramen för dagens tema, bjuder på nya insikter hur vi möjliggör en sådan utveckling.

Välkommen till Renoveringsdagen

Senaste nytt

Fram till Nordbygg i april 2022 kommer vi att fylla på med inspirerande och aktuella ämnen, samtal och föredrag inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Till senaste nytt »Till senaste nytt »

Fram till Nordbygg i april 2022 kommer vi att fylla på med inspirerande och aktuella ämnen, samtal och föredrag inom bygg- och fastighetsmässan. 

Välkommen till Renoveringsdagen

Senaste nytt

Temadagar

Temadagar